Adatvédelmi irányelvek

Üzemeltető:

Magyar Jaguar Club
1037 Budapest Kanász utca 13.
jaguar@jaguarclub.hu
+36 30 725 4174
https://jaguarclub.hu
Cégjegyzékszám:
Adószám: 18160965-1-41

Webhely vagy Honlap:

A jaguarclub.hu domain néven elérhető honlap.

Irányelv

A Magyar Jaguar Club (a továbbiakban Honlap üzemeltető) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve abban az esetben, ha az adatokat megadó látogató saját maga erre külön engedélyt ad számunkra, vagy ha erről az illetékes bíróság másképp rendelkezik. A kezelt adatokat a Shopstart szolgáltatás megrendeléséhez és nyújtásához mérten a legszükségesebb adatokra korlátozzuk a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt, illetve a számviteli és egyéb jogszabályokban rögzített időtartamig.

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak elfogadását jelölő checkboxok bepipálásával Ön, mint a Webhely felhasználója hozzájárul ahhoz, egyúttal nyilatkozik arról - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján -, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Jaguar Club, mint adatkezelő az Ön által megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje.

Kezelt adatok

A Honlap üzemeltető tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház üzemeltetőt, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház üzemeltető a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhető legyen. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Cégünk a Webhelyen kizárólag a cégünk üzleti tevékenységéhez nélkülözhetetlen, releváns és minimális adatokat kéri be üzleti partnereitől, legyen az természetes személy vagy nem természetes személy, ezen adatok körébe az ügyfeleink cégadatai – úgy mint cégnév, egyéni vállalkozó esetén név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telephely -, postázási adatai és kapcsolattartási adatai tartoznak bele úgy mint kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma és kapcsolattartó e-mail címe. Cégünk a Webhelyen és azzal kapcsolatosan, a Webhelyen kínált üzleti tevékenységgel kapcsolatosan nem kér, nem tárol és nem dolgoz fel ügyfeleivel, a cégünkkel kapcsolatba kerülő üzleti partnereivel és természetes személyekkel kapcsolatban olyan adatokat, melyek az érintettek családi állapotára, nemére, szexuális irányultságára vagy szexuális életére, faji vagy etnikai származásra utaló adatok, vallási hovatartozására, magánéletére, családi életére, politikai nézeteire, szakszervezeti tagságra, az otthonára, vagyonára, orvosi és/vagy egészségügyi adataira, genetikai vagy biometrikus adataira vonatkozna, ilyen jellegű adatokat cégünk más forrásokból sem szerez be. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést megteszünk és az adatok javítását kérésre elvégezzük. A megadott adatokat az érintett és cégünk közötti kapcsolattartásra használjuk fel, melybe bele tartozik többek között a cégünk szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti célú kapcsolattartás, árajánalttétel, tájékoztatás nyújtása, szerződéskötés, szerződéses jogviszony időtartamára vonatkozó kapcsolattartás, az érintett cégünk szolgáltatásainak és termékeinek használatához fűződő kapcsolattartás. Az adatok kezelése cégünk termékeinek, szolgáltatásainak megrendeléséhez és igénybevételéhez fűződő szerződéskötés előfeltétele, melynek során az érintettnek jogában áll személyes adatok helyett nem személyes – például céges – adatokat megadni, de ha és amennyiben nem megfelelő vagy nem valós adatok kerülnek megadásra, a megadott adatok alapján az érintettel való elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor az a megrendelői szerződés megkötését és szolgáltatások nyújtását akadályozhatja.

Az ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel való kommunikáció és együttműködés során cégünk tudomására jutó adatokat üzleti titokként kezeljük, azokat az adott partnertől/természetes személytől való előzetes írásos hozzájárulás nélkül nem adjuk ki harmadik félnek, nem osztjuk meg az adatokat harmadik féllel, nem hozzuk ezen adatokat nyilvánosságra, nem végzünk tudományos kutatásokat az adatokkal, nem kereskedünk ezen adatokkal kivéve ha az adatok átadására hatóság nem kötelezi Klubunkat.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház üzemeltető  felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház üzemeltetőtől azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk, a beérkező kérésekre a lehető leghamarabb válaszolunk.

A Webáruház üzemeltető harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: jelen Webhelyen kínált szolgáltatásokra vonatkozólag lejáró szolgáltatások meghosszabbításáról való értesítő küldése, szolgáltatások változásával és bővítéseivel kapcsolatos értesítők küldése, jelen Webhelyen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos érdekességek, hírek, cikkek küldése, a jelen Webhelyen kínált szolgáltatások díjfizetésével kapcsolatos értesítésekre, a Webáruház üzemeltető hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház üzemeltető termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház üzemeltetővel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden észerű intézkedést megteszünk. A Webáruház üzemeltető a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. A webhely nem kér a felhasználóktól kényes személyes adatokat, mint például faji vagy etnikai hovatartozással, vallási vagy egyéb meggyőződéssel kapcsolatos információkat, orvosi adatokat, szakszervezeti tagsággal, szexuális irányultsággal kapcsolatos információkat. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház üzemeltető és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, akkor az adatközlő kötelessége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cégünk a Webhelyen profilozást nem végez, nem profilozza a Webhely felhasználóit, látogatóit, a látogatók Webhelyen eltöltött idejük és tevékenységük szerint nem hozunk személyre szóló döntéseket, nem elemezzük a személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát. 

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén az adatok javítására. Az adatok megváltoztatásra a Webhelyre történő bejelentkezést követően kerülhet sor. Vagy adatmódosítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

Az adatok tárolásának helye

Szolgáltató az adatokat a mindenkori székhelyén, illetve a Webhelyet kiszolgáló webtárhely szolgáltató szerverein tárolja. Az igénybevett szolgáltatásokról szóló számlákat saját számlázó programjával  készíti el, ennek megfelelően a számlázáshoz használt adatok a Tárhely.eu Kft, 1144 Budapest, Ormánság u. 4.., Adószám: 14571332-2-42 szerverein tárolódnak a számlák megőrzésének idejét meghatározó törvényben megadott ideig.

A Szolgáltató a kezelt adatok köréhez, azok tartalmához és kockázati szintjéhez mérten a felhasznált informatikai hátteret, jogosultsági szinteket és szervezeti felépítést tekintve is mindent megtesz az adatok védelme és biztonságos tárolása érdekében. 

Cookie kezelés és beépülő külső szolgáltatások

A Webhely Cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében, valamint a regisztráció és beléptetések kezeléséhez. Ha nem szeretné, hogy Cookie-t tároljon böngészője, vagy Cookie fájl kövesse, úgy vagy ne használja Webhelyünket, vagy használja privát módban böngészőjét.

A Webhely folyamatosan vagy időszakosan Google Adwords, vagy más hirdetésekhez tartozó cookie-kat vehet igénybe remarketing listák építésére, mely adatokat a Google vagy más harmadik fél kezeli, a Webhely adatbázisába ezzel kapcsolatos adat nem kerül és ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a Webhely által kezelt adatokkal. A Webhely látogatottsági statisztikáit a Google Analytics szoftverrel mérjük, személyes adatokat nem, kizárólag összevont, anonim látogatói statisztikákat kezelünk. 

A Webhely php session cookiekat kezel a munkamenetek kezelése érdekében, ezen cookie adatok véletlenszerűen generált értékek, nem tartalmaznak személyes adatokat és a munkamenet befejeztével maximum egy órán belül törlésre kerülnek. 

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Törekszünk arra, hogy a látogatóink böngészője által a Webhellyel kapcsolatosan tárolt cookiek ne tartalmazzanak személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők. A Webhelyen harmadik fél cookie-jai is használatban lehetnek, ileyn például a Google Analytics, Google Adwords, Etarget szolgáltatásához tartozó cookie-k, az ezekre vonatkozó tartalmi, működésbeli irányelveket az adott harmadik fél, így például a Google biztosítja, egyben ezek harmadik félnél adható meg, korlátozható az adatkezelés. A webhelyen harmadik fél által szolgáltatott reklámhelyek, reklámtartalmak nincsenek, ehhez kapcsolódó cookie-k, követő cookie-k nincsenek a Webhelyen. 

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden észerű intézkedést megteszünk. A Magyar Jaguar Club a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

Online bankkártyás fizetés

A Webhelyen elérhető szolgáltatások díját lehetőség van a CIB Bank által nyújtott online fizetési rendszeren keresztül is teljesíteni. Az online bankkártyás fizetésről szóló CIB bank által előírt vásárlói tájékoztatás az Online fizetés menüpontban olvashat.

Webtárhely szolgáltató

A Webhely webtárhely szolgáltatója: Tárhely.eu Kft, 1144 Budapest, Ormánság u. 4.., Adószám: 14571332-2-42

Domain név regisztrátor

Tárhely.eu Kft, 1144 Budapest, Ormánság u. 4.., Adószám: 14571332-2-42

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A jelen adatvédelmi tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Utolsó módosítás: 2018.05.14.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház üzemeltető oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház üzemeltető  előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Általános felelősség korlátozás

Webáruház üzemeltető oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház üzemeltető oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház üzemeltető a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)


Tájékoztatjuk, hogy Webáruház üzemeltető jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!
Feltein Attila

Magyar Jaguar Club Elnöke