Felhasználási feltételek

Az oldalunkra történő belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket:

A jaguarclub.hu webszájton ("lap") található tartalom a Magyar Jaguar Club tulajdona. Magyar Jaguar Club fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Magyar Jaguar Club előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A www.jaguarclub.hu oldalal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá a Magyar Jaguar Club előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Magyar Jaguar Club követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését

.Az oldalakról bármit átvenni csak az oldalakra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

A jaguarclub.hu domainnév, valamint a "Magyar Jaguar Club" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Magyar Jaguar Club előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapon felhasznált anyagok és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A www.jaguarclub.hu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Magyar Jaguar Clubnak a szellemi termékét képező tartalmakat nézze, olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője a Magyar Jaguar Club, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblapot üzemeltető állandó lakcíme szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a www.jaguarclub.hu weboldal tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észlelésre kerül, és erre Magyar Jaguar Club írásos engedélyt előzőleg nem adott a felhasználó részére, abban az esetben másolt képenként 80 000 Ft összegű kötbért számláz a jogtulajdonos a jogtalan felhasználók felé. Másolt képnek minősül az is, ha az átvétel képenként legalább a képtartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a képről nem engedélyezetten átvett részeket.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér-megállapodást.

 

© 2017. Magyar Jaguar Club